گزارش تصویری از راهپیمایی مردم سیرجان در پی محکومیت ترور سردار سلیمانی

 

 

کلمات کلیدی