گزارش تصویری از راهپیمایی مردم سیرجان در پی محکومیت ترور سردار سلیمانی

 

 

کلمات کلیدی
مدیر سایت
تهیه کننده:

مدیر سایت