نکات تکمیلی در خصوص کاروان مراسم تشییع سردار شهید حاج قاسم سلیمانی

 

 

قابل توجه شرکت کنندگان در مراسم تشییع پیکر سردار سرافراز اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی

·         ساعت حرکت از مقابل خوابگاه ها (صادقیه، پنج طبقه و قائم) 5:30 صبح سه‌شنبه می‌باشد

·         به همراه داشتن کارت دانشجویی الزامی می‌باشد

·         بازگشت دانشجویان همراه با کاروان پس از اتمام مراسم تشییع و تدفین الزامی می‌باشد

·         وسایل مورد نیاز به منظور پیاده روی طولانی را به همراه داشته باشید

·         دانشجویانی که راس ساعت مقرر مقابل خوابگاه خود حاضر نباشند، از لیست حذف شده و دانشجویان لیست ذخیره جایگزین آنها می‌شوند. (ضمنا وجه دریافتی عودت داده نمی‌شود)

·         دانشجویان سیرجانی دختر به خوابگاه پنج طبقه و دانشجویان سیرجانی پسر به خوابگاه قائم مراجعه نمایید.

·         دانشجویان لیست ذخیره برای جایگزینی راس ساعت 5:30 مقابل خوابگاه حاضر باشند

 

کلمات کلیدی