مسابقه هفتگی رویش-طرح مهر 4

سولات هفته هشتم

به نام خدا

سوالات هفته هشتم

 

 1- کتابی است که حاوی کلمات قصار و خطبه‌های حضرت محمد (ص) می باشدچه نام دارد؟

1 – مستدرک الوسائل            2 – نهج الفصاحه              3 -  کحل البصر       4 – وسائل الشیعه

2 - نخستین کشوری که امام خمینی به آنجا تبعید شد کدام کشور بود و در چه سالی تبعید شدند؟

1 - ترکیه سال 1343         2 0 ترکیه سال 1342      3 – عراق سال 1343        4 – عراق سال 1342

3 –درقرآن کریم ازکدام غزوه با نام احزاب یاد شده است؟
1 - غزوه بدر                    2 - غزوه تبوک                  3 – غزوه ا حد                 4 – غزوه خندق

4 - مقام رهبری درقانون اساسی جمهوری اسلامی دارای چه کارویژه ای است؟
1 - ریاست کشور        2 – نظارت عالیه         3 - تنظیم کننده قوای سه گانه    4 - حاکمیت مطلق

5 -  این بیانات امام خمینی مربوط به کدام حزب می باشد؟"مخالفت با آن از‏ ‏روشن ترین موارد نهی از منکر است. و چون این نغمۀ تازه که به دستور کارشناسان‏ ‏یغماگر برای اغفال ملت از مسائل اساسی، از حلقوم شاه برخاسته تا کشور را بیش از پیش‏ ‏خفقان زده کند و راه را برای مسائلی که در نظر دارند باز نمایند"( مراجعه شود به کتاب صحیفه مام جلد 3 صفحات 65 الی 75)

1 – حزب توده              2 – حزب رستاخیز             3 – حزب ایران نو              4 حزب ایران بیدار

6 -..... ‏ ‏است که نقشه های شوم اجانب که به دست شاه باید اجرا شود مواجه با مخالفت ملت‏ ‏می شود؛ ....  است که حزب ساختگی شاه را با آن همه رعد و برق و عربده رسوا‏ ‏کرد و شاه را  گرفتار آشفتگی و هیجان کرد؛ ....  است که با همۀ ارعاب و تهدید در‏ ‏انتخابات مفتضح شرکت نکرد، مگر مشتی جیره خواران و بستگان به دستگاه؛(مراجعه شود به کتاب صحیفه امام جلد 3 صفحات 110 الی 125 )

1 - رشد ملت            2 -  همکاری ملت                    3 -  آگاهی ملت              4 -   ایمان ملت    

7 – با توجه به صحبت های امام خمینی در صحیفه امام چه فاجعه ای از اول تا حالا برای اسلام بوده است؟( مراجعه شود به کتاب صحیفه امام جلد 4 صفحات 5 الی 15)

1 – عدم معرفی اسلام                                             2 – نشناختن اسلام در همه ی ابعاد    

3 – کنار گذاشتن اسلام                                            4 – عدم تبلیغ درست اسلام

8 –  طبق نظر و گفته امام خمینی(ره)  در منطق شاه چه چیزی آزادی است؟ ( مراجعه شود به کتا ب صحیفه امام جلد 4 صفحات 80 الی 90)

1 – اعتراض به موقع                                 2 -    گفتن حرف حق                            3 -  شکنجه و زندان                          4 – اصلاحات ارضی

9- در تعریف ارکان نماز کدام گزینه درست می‌باشد؟

1-  آن دسته از واجبات نماز که اگر عمداً یا سهواً ترک شوند و یا کم یا زیاد انجام شوند، نماز باطل است.

2- واجباتی در نماز هستند که اگر عمداً ترک شوند نماز باطل است ولی اگر سهواً ترک شوند نماز صحیح است.

3- واجباتی هستند که اگر در نماز سهواً ترک شوند نماز را باطل نمیکند ولی اگر چیزی به آنها اضافه شود نماز باطل می‌شود

4- هیچ کدام

10- ارکان نماز عبارتند از:

1- تکبیرةالاحرام، ذکر، تشهد، قیام، رکوع و سجود                       2- نیت، تکبیرةالاحرام، قیام، رکوع و سجود

3- نیت، تکبیرةالحرام، تشهد، ترتیب، موالات و سجده                 4- قیام، تکبیرةالاحرام، رکوع، سجده و سلام

 

کلمات کلیدی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *