برگزاری مراسم زیارت عاشورا
مراسم هفتگی زیارت عاشورا در مسجد دانشگاه برگزار شد