با عنایت ائمه اطهار و همت دفترنهاد رهبری گروهی از اساتید و کارکنان دانشگاه صنعتی سیرجان به سرزمین عتبات عالیات اعزام شدند